MINIMAL IMPACT
/


house system

 

MIhouse in Swedish

MIhouse är ett enkelt och minimalistiskt hus som väl i drift har minsta möjliga inverkan på sin omgivning. Allt används och återvinns i huset: värmen i ventilationsluften, avloppsvattnet renas och återförs, regnvattnet på taket samlas upp och används och solcellerna förvandlar solstrålarna till el och vätgas som i sin tur används till värme, varmvatten och matlagning. Den näringsrika vätskan från toaletten kan göda blomsterängen runt huset och kommer gynna sällsynta fjärilar och växtarter. Med mobilappen får den som bor i huset information om hur huset har det. Hur mycket laddar solcellerna och hur många kWh finns det i batterierna? Hur mycket vätgas finns det i tanken och hur varmt är vattnet? Framförallt är det viktigt att dagligen se att husdjuren, de röda kompostmaskarna i toaletten, lever och mår bra. Precis som planeten har huset sina begränsningar. Med informationen i mobilen blir det fattbart, påverkbart och sparar egna pengar.

Delarna MIhouse består av är inte alls innovativa. Det är känd teknik. Men kombinationen av olika tekniska lösningar och användningen av byggmaterialen för bostadshus är unik. Huset är byggt av stålbalkar, tre meter höga 4-glasfönster mellan balkarna, naturgummipackningar på balkarna och hela huset står på en tunn, lite miljövänligare, isolerad betongplatta. Taket som läggs ovanpå är tjockt och lätt, är förproducerat av EPS, dvs. cellplast, och inklätt i plåt. Alla delar av huset har högt isoleringsvärde och är helt lufttätt. Utbytet av luft sköts istället av miniventilationen som återvinner den varma utluften. Förvärmd luft kommer genom slangar i marken under huset och på sommaren blir det till naturlig AC som kyler huset. Med appen kan den boende enkelt välja att sätta huset i hiberneringsläge med bara minimal uppvärmning och ventilation. Före hemkomst kan den boende starta igång huset och höja värmen med el eller gas.

Passivhus, med tjocka täta väggar av cellplast, och nära noll behov av uppvärmning, är en av inspirationskällorna till MIhouse. Men vi vill förenkla byggkonstruktionen, processen och minska ytbehovet. Främst ska minskade kostnader på husets skal användas till miljöteknik för att ytterligare minska husets negativa ekologiska fotavtryck. Drygt hälften av materialkostnaderna för MIhouse utgörs av tekniken för den miljövänligare driften av huset. De ersätter anslutning till kommunalt el, vatten och avlopp, men blir dyrare. Fördelarna med MIhouse är att driftskostnaderna blir nära noll, dock på bekostnad av begränsningar i förbrukningen av el, gas och varmvatten per dygn. En liten begränsning i komfort blir en stor fördel för mänskligheten.

MIhouse har solceller på 4 kW på taket som försörjer huset med energi. Cellerna laddar litium-jonbatterier på 10-20 kWh, som kan driva en tvättmaskin uppåt 20 timmar. Modigt nog har huset en liten vätgasgenerator som fyller en gastank. Vatten spjälkas till väte och syre. Vätgasen används till spisen och gasbrännaren som värmer den vattenburna golvvärmen och varmvattenstanken. Kvar blir bara vatten. Avloppsvattnet renas i ett kompakt minireningsverk under 3 dagar, därefter ytterligare med UV-ljus och filter för att bli drickbart. Toaletten tar hand om fekalier och urin på en gång, kvar blir långtidskompost och gödningsvätska utan lukt.